Leveringsgaranti

 

Slik at du blir fornøyd

For oss i All onboard, er det viktig at våre gjester er trygge på at vi kan gjennomføre et arrangement etter planen. Vi har gjennom 15 år levert eventer av ulik størrelse, innhold og kompleksitet

Noen ting rår vi ikke over, vær og vind er en av disse tingene. Vi har derfor på forhånd definerte rammer for hvor mye vind og bølger vi opererer i på de ulike destinasjonene.

Vår leveringsgaranti betyr at vi uansett kan gjennomføre et spennende arrangement innenfor den angitte tidsramme og budsjett. Dersom det viser seg at vi mot formodning ikke kan gjennomføre som planlagt (så langt, har vi 1 gang måttet avlyse på ca 1200 arrangement) vil vi da foreslå et alternativt arrangement uten ekstra kostnad for dere.

Vårt mål er at du som beslutningstager skal føle deg trygg og oppdatert gjennom hele prosessen fra bestilling – planlegging – gjennomføring – evaluering.

Da vet vi at dere blir fornøyd og fornøyde kunder som kommer igjen år etter år er det vi lever av.